Witaj w Kościele River

Duch Święty. Dziś.

Ewangelia jest prosta

Jezus Chrystus umarł za Ciebie. Co to oznacza?

Uwolnienie

Niezależnie z czym się zmagasz, On oferuje Ci wolność. Depresja, alkoholizm, pornografia, myśli samobójcze... Przyjdź do Jezusa, a odzyskasz wolność.

Radość

Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. List św. Pawła do Rzymian 14:17 Radość w Panu jest naszą siłą.

Przeznaczenie

Bóg Cię kocha i ma wspaniały plan dla Twojego życia. Zaufaj Mu i oddaj Mu swoje życie już dzisiaj, a On zabierze Cię w najwspanialszą podróż.

Zapraszamy Cię w najbliższą niedzielę

Doświadcz miłości Jezusa Chrystusa i mocy Ducha świętego.

Zapraszamy Cię w najbliższą niedzielę

Doświadcz miłości Jezusa Chrystusa i mocy Ducha świętego.